Hondori Land 489㎡
 • Price 17.5mil yen
 • Intermediate fee643,500 yen
Address:Aza Hondori, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Yunosato High grade villa Land 127.05tsubo
 • Price 1.5mil yen
 • Intermediate fee82,500 yen
Address:Aza Yunosato, Rankoshi-cho, Isoya-gun, Hokkaido

Nishitomi Land 1,119 tsubo
 • Price 13mil yen
 • Intermediate fee495,000 yen
Address:Aza Nishitomi, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kondo 300sqm land
 • Price Sold
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

746 Tsubo Rectangular plot near ski resorts
 • Price Sold
Address:Aza Niseko, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Niseko Forest Avenue 60.5 Tubo
 • Price Sold
Address:Aza Niseko, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kondo 300sqm land
 • Price Sold
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

1,576 sqm Land in Maeda, Kyowa
 • Price Sold
Address:Maeda, Kyowa-cho, Iwanai-gun, Hokkaido

Kondo Land 200 Tsubo
 • Price Sold
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Forest avenue land 60.5tsubo
 • Price Sold
Address:Aza Niseko, Niseko-cho, Abuta-gun, HokkaidoReturn to the previous page