Kutchan Kita4 Higashi4 5bedroom House
 • Price 24.8mil yen
 • 5-BR + LR + DK
 • Intermediate fee884,400 yen
Address:kita4-jho, higashi4-chome, Kutchan-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Nakoma House & Shop
 • Price 7.5mil yen
 • 4-BR + LR + DK
 • Intermediate fee313,500 yen
Address:Nakoma-machi, Rankoshi-cho, Isoya-gun, Hokkaido

Kyogoku house with 3,000 tsubo land and great Yotei view
 • Price 115mil yen
 • 4-BR + LR + DK
 • Intermediate fee3.861mil yen
Address:Aza Kawanishi, Kyogoku-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kondo great view house with 2543 sqm land
 • Price 55mil yen
 • 4-BR + LR + DK
 • Intermediate fee1.881mil yen
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Old storehouse with 213sqm land in Niseko
 • Price 5.2mil yen
 • Intermediate fee237,600 yen
Address:Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Soga Niseko 151 Tsubo
 • Price 22.5mil yen
Address:Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Yunosato High grade villa Land 127.05tsubo
 • Price 1.5mil yen
 • Intermediate fee82,500 yen
Address:Aza Yunosato, Rankoshi-cho, Isoya-gun, Hokkaido

Kondo Land 200 Tsubo
 • Price 10mil yen
 • Intermediate fee396,000 yen
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kondo House with 3,288 sqm land
 • Price 19.9mil yen
 • Intermediate fee722,700 yen
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Soga Niseko 104 Tsubo
 • Price 13.5mil yen
Address:Niseko-cho, Abuta-gun, HokkaidoReturn to the previous page