Soga Niseko 263 Tsubo
 • Price 39.5mil yen
Address:Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Nishitomi Land 1,119 tsubo
 • Price 13mil yen
 • Intermediate fee495,000 yen
Address:Aza Nishitomi, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kondo House with 3,288 sqm land
 • Price 19.9mil yen
 • Intermediate fee722,700 yen
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kondo Land 200 Tsubo
 • Price 10mil yen
 • Intermediate fee396,000 yen
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kondo 300sqm land
 • Price 6mil yen
 • Intermediate fee264,000 yen
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kondo 992 sqm land
 • Price 21mil yen
 • Intermediate fee759,000 yen
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kondo great view house with 2543 sqm land
 • Price 55mil yen
 • 4-BR + LR + DK
 • Intermediate fee1.881mil yen
Address:Aza Kondo, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kyogoku house with 3,000 tsubo land and great Yotei view
 • Price 115mil yen
 • 4-BR + LR + DK
 • Intermediate fee3.861mil yen
Address:Aza Kawanishi, Kyogoku-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Kutchan Kita4 Higashi4 5bedroom House
 • Price 24.8mil yen
 • 5-BR + LR + DK
 • Intermediate fee884,400 yen
Address:kita4-jho, higashi4-chome, Kutchan-cho, Abuta-gun, Hokkaido

Maeda House
 • Price 2mil yen
 • Intermediate fee110,000 yen
Address:Maeda, Kyowa-cho, Iwanai-gun, HokkaidoReturn to the previous page